Grant od Nadácie Volkswagen

Finančný príspevok vo výške 1.000,-€ sa nám podarilo úspešne využiť na nákup troch VR headsetov pre realizáciu projektu Vesmír vo Virtuálnej Realite. Projekt slúži na vybudovanie modernej interaktívnej vyučovacej formy na základných a stredných školách.

Žiaci tak získajú nielen výnimočný zážitok, ale naučia sa veľa nových informácií. Čaká ich nočná obloha, prechádzanie sa po Medzinárodnej vesmírnej stanici, či po povrchu Marsu, Slnečná sústava, či množstvo iných dychberújich záberov.

Grant od Americkej ambasády v Bratislave

Občianske združenie Astronómia pre všetkých získala grant od Americkej ambasády v Bratislave na realizáciu projektu Virtuálny vesmír, v ktorom sa hradené prostriedky použijú na priamu návštevu škôl a vedenie prednášok prostredníctvom interaktívnych VR headsetov pre vyše 3.000 žiakov a študentov základných, či stredných škôl. Program pozostáva z premietania v planetáriu a samotnej virtuálnej reality. Obsahom projektu je americký vesmírny výskum, spoznávanie vesmíru, rôznych misií a dôležitosti vesmírneho výskumu. Bližšie informácie a fotografie budú doplnené po ukončení projektu. Realizácia projektu sa úspešne započala a momentálne prebieha návšteva škôl v rámci grantu.