Prenosné planetárium

Naše prenosné planetárium prinesie priamo do Vašej školy množstvo nových informácií a poznatkov. Zábavno-zážitková forma upúta všetky vekové kategórie a vďaka nej si deti, žiaci a študenti zapamätajú väčšie množstvo informácií. 

Ponúkame široké spektrum programov zo sveta vesmíru a prírody, ktoré inde neuvidíte. Programy vrátane obsahu si vytvárame vo vlastnej réžii a prispôsobujeme ich učebným plánom a osnovám každej vekovej kategórie zvlášť.

Táto obľúbená vzdelávacia aktivita je určená najmä pre:

  • materské školy – aj pre tých najmenších
  • I. stpeň a II. stupeň základných škôl
  • stredné školy a gymnáziá
  • dospelé publikum

Ponuka programov

Programy určené pre vekovú kategóriu predškolského vzdelávania 2-6 rokov. Nájdete tu kreslené a animované rozprávky, ktoré zaujmú všetky deti.

Programy určené pre vekovú kategóriu prvého a druhého stupňa základných škôl. Nájdete tu animované programy, ale aj programy formou dokumentov.

Programy určené pre vekovú kategóriu žiakov stredných škôl, odborných škôl a gymnázií. Nájdete tu náročnejšie programy zo sveta vesmíru a prírody. 

V tejto sekcii nájete programy určené pre dospelé publikum. Jedná sa o náročné a zaujímavé programy formou dokumentov, kde si každý príde na “svoje”.