Grant od Americkej ambasády v Bratislave

Zhrnutie projektu a ciele projektu: 

 

Občianske združenie Astronómia pre všetkých získalo grant od Americkej ambasády v Bratislave na realizáciu projektu „ Virtuálny vesmír“, v rámci ktorého boli získané prostriedky určené na priamu návštevu škôl a vedenie prednášok prostredníctvom interaktívnych VR headsetov a planetária. Projekt bol zrealizovaný pre vyše 3.600 žiakov a študentov základných, či stredných škôl. Napriek nešťastnej pandemickej situácii sme dokonca dosiahli väčší počet zúčastnených žiakov ako sme predpokladali, hoci za dlhšie časové obdobie. 

Projekt pozostával z premietania v planetáriu a samotnej virtuálnej reality. Obsahom programu v planetáriu bol americký vesmírny výskum, spoznávanie vesmíru, rôznych výskumných misií a dôležitosti vesmírneho výskumu. Kombináciu  planetária a virtuálnej reality sme vytvorili prednášky zamerané na výskum vesmíru, nové technológie, spoznávanie objektov Slnečnej sústavy a astronómiu ako takú.  Vďaka tomuto jedinečnému projektu sme dosiahli plánované ciele a dokázali obohatiť školský vzdelávací systém na Slovensku a priniesť tak žiakom netradičný zážitok. 

Projekt bol medzi študentmi a učiteľmi viac ako úspešný a nesie potenciál dlhodobej udržateľnosti. Vesmír je nie len o hviezdach na nočnej oblohe. Je to komplexný svet okolo nás. Vrátane nás.  V budúcnosti sa budeme snažiť rozširovať naše popularizačno-astronomické aktivity a snažiť sa priniesť do slovenských škôl ďalšie novinky.

Časový plán projektu a charakteristika: 

 

Občianske združenie Astronómia pre všetkých sa úspešne uchádzalo o grantovú schému Americkej ambasádu a získalo finančné prostriedky v roku 2019 pre návštevu škôl na Slovensku v rokoch 2020 a 2021. Z dôvodu pandemickej situácie sa dĺžka trvania projektu predĺžila do konca januára 2022. O tento projekt sa uchádzalo 21 škôl v rôznych mestách a regiónoch a celkový počet navštívených žiakov a študentov presiahol plánovaných 3.600 žiakov. Nakoľko školy projekt nesmierne zaujal, nie len v roku 2022, no i v ďalších rokoch predpokladáme jeho udržateľnosť a záujem o realizáciu projektu zo strany škôl.

Projekt zahŕňal program v planetáriu a prednášku prostredníctvom virtuálnej reality, kde sa žiaci mohli dozvedieť poznatky o minulých, či budúcich vesmírnych misiách ako napr. Gemini, Apollo, Space Shuttle, International Space Station, Hubble Space Telescope, James Webb Telescope, DAWN, Curiosity, Cassini, DART, Europa Clipper, či rôznych iných misiách NASA a SpaceX. Výskum vesmíru je podstatná súčasť ľudskej existencie a túžby po poznatkoch. Tieto poznatky sú dôležitou súčasťou ľudského poznania.

Virtuálna realita je navyše úplnou novinkou na slovenských školách, ktorá doposiaľ nemala obdoby. Po prednáškach so žiakmi nasledovala krátka diskusia, odpovedanie tých najzvedavejších otázok a následný kvíz, v ktorom žiaci a študenti preverili svoje novonadobudnuté poznatky z vedy a techniky.

Fotogaléria