Pozorovania nočnej oblohy

Čas strávený pod nočnou oblohou je fascinujúci. Len voľným okom vieme v tmavých oblastiach na Slovensku pozorovať vyše 3.000 hviezd a našu Mliečnu cestu – našu Galaxiu. Čo však ak by sme sa ocitli pod hviezdnou oblohou aj s ďalekohľadom? Zoznam pozorovacích objektov by sme rozšírili i o iné galaxie, hviezdokopy, hmloviny, či objekty našej Slnečnej sústavy – planéty, ich mesiace a náš Mesiac. Pridajte sa k nám a spoločne preskúmajme vesmír.

Táto nová a netradičná vzdelávacia aktivita je určená najmä pre:

  • I. a II. stupeň základných škôl
  • stredné školy a gymnáziá
  • dospelé publikum

kde si nás viete objednať?

Školy

Podujatia

Tábory

Oslavy